Generalitats i funcions

1. Definició d'aparell circulatori

L'aparell circulatori s'encarrega de distribuir els nutrients i l'oxigen per tot l'organisme, alhora recull els productes de rebuig del metabolisme cel·lular i els duu fins al òrgans encarregats d'eliminar-los.
De la mateixa manera que en la resta dels vertebrats, el sistema circulatori humà està format pels vasos sanguinis i el cor. És un sistema de transport en el qual una bomba muscular (el cor) proporciona l’energia necessària per moure’n el contingut (la sang) en un circuit tancat de tubs elàstics (els vasos).

2. La circulació doble

Els éssers humans presentam un tipus de circulació anomenada doble i completa. Deim que és doble perquè en el curs d'un recorregut complet la sang passa dues vegades pel cor, de manera que s'estableixen dos circuits. Deim que és completa perquè no hi ha mescla de sang rica en oxigen amb sang pobra en aquest gas. Això resulta possible ja que el cor es troba separat per un envà que divideix el costat dret i l'esquerre, i cada costat recull i impulsa sang cap a un circuit diferent.

Els dos circuits que s'estableixen són:


  • CIRCUIT PULMONAR O CIRCULACIÓ MENOR. És el que s'estableix entre el cor i els pulmons. En aquest circuit, la sang carregada de diòxid de carboni,  recollida en tots els òrgans, arriba al cor per l'aurícula dreta, a través de les venes caves. D'aquí passa al ventricle dret, d'on s'expulsa cap als pulmons per l'artèria pulmonar. Quan passa pels alvèols pulmonars, la sang allibera diòxid de carboni i es carrega d'oxigen. Una vegada realitzat aquest intercanvi, la sang és transportada per les venes pulmonars fins a l'aurícula esquerra del cor.
  • CIRCUIT GENERAL O CIRCULACIÓ MAJOR. És el que s'estableix entre el cor i els diferents òrgans del  cos . En aquest circuit la sang duu a totes les cèl·lules l'oxigen i els nutrients necessaris per a què puguin dur a terme les seves funcions i recull els productes de rebuig resultants del metabolisme cel·lular. La sang carregada d'oxigen que es troba a l'aurícula esquerra passa el ventricle esquerre, des d'on és expulsada per l'artèria aorta cap a tots els òrgans del cos. En aquests les artèries es ramifiquen i es converteixen en capil·lars. Els capil·lars conflueixen en vasos cada vegada més grans i la sang es recull en venes que es duen cap al cor. 

ACCEDIU AL RESUM DEL TEMA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada