Sang

1. Definició

La sang és un líquid viscós de color vermell i de sabor salat, que circula per l'interior dels vasos sanguis.
Una persona adulta i sana sol tenir devers 5 litres de sang, que representen al voltant d'un 8% del pes corporal; tot i que aquests valors són variables.
La sang intervé en molts processos com la nutrició, la respiració, l'excreció, defensa i regulació tèrmica.2. Composició de la sang

Tipus de cèl·lules sanguínies
La sang està composta per una part líquida, anomenada plasma on es troben diferents tipus de cèl·lules sanguínies.

  • PLASMA. És un líquid de color groguenc constituït en un 90% per aigua. En el plasma hi ha dissoltes una gran varietat de substàncies, entre les quals destaquen diferents proteïnes, glúcids, lípids, sals minerals i gasos (oxigen, diòxid de carboni i nitrogen). La majoria de les propietats de la sang es deuen a les proteïnes. El plasma sense certes proteïnes s'anomena sèrum sanguini. El procés mitjançant el plasma se solidifica s'anomena coagulació.
  • CÈL·LULES SANGUÍNIES. Són de tres tipus: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes. Totes deriven de de les cèl·lules hematopoètiques de la medul·la òssia.
En aquesta imatge s'aprecia un neutròfil,
envoltat d'eritròcits
    • GLÒBULS VERMELLS O ERITRÒCITS. Són petites cèl·lules bicòncaves de 7,5 μ de diàmetre que no tenen nucli. Són elàstics i deformables, fet que els permet travessar els capil·lars. El seu color vermell és degut a una proteïna anomenada hemoglobina, que conté el grup hem i actua com a transportadora d’oxigen molecular, i a més a més, recull el diòxid de carboni produït per les cèl·lules. A una persona sana hi ha entre 4,5 i 5,5 milions d'eritròcits per mm3, quantitat que constitueix el 45% de la sang.
    • GLÒBULS BLANCS O LEUCÒCITS. Són cèl·lules més grans que els eritròcits i amb nucli. Poden ser de 5 tipus: neutròfils, eosinòfils, basòfils, monòcits i megacariòcits. Tots els glòbuls blancs participen en les funcions defensives contra les infeccions. Podem trobar-ne entre 5000 i 9000 per mm3
    • PLAQUETES O TROMBÒCITS. Són fragments cel·lulars sense nucli procedents de megacariòcits. Intervenen en els processos de coagulació de la sang. N'hi ha entre 150000 i 300000 per mm3.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada